Úspech predurčuje sila presvedčenia, nie množstvo jeho vyznávačov.

JEDNORÁZOVÉ POVIEDKY

 
 

Reklama